Radon gir oss høye stråledoser og eksponering over lang tid kan føre til lungekreft. Radonlabs mål er å bidra til effektiv måling og reduksjon av radoneksponering i boliger, arbeidsplasser og offentlige bygg. Radonlab er i dag en del av Eurofins Scientific, verdens ledende laboratorium innen kjemiske og mikrobiologiske miljøanalyser.

Radonmåling i luft, vann og byggegrunn

radon-maleinstrumenter Radonlab foretar både langtids- og korttids radonmålinger i boliger, arbeidsplasser, borettslag og kommunale bygg. Radonmåling foretas av Radonlab eller av kunden selv. Prøver med drikkevann sendes til oss for analyse. Radonlab foretar også målinger på byggetomter og utreder tiltaksløsninger.  Les mer ...

Rådgivning - radontiltak og radonmåling

radonradgivningRadonlab foretar inspeksjoner for å finne fram til de mest effektive tiltak mot radon i hvert bygg. Vi skreddersyr tekniske løsninger for hvert bygg. Vi gir råd vedr. måleopplegg i borettslag, kommunale bygg og arbeidsplasser. Oppdragsgiver får rapport med tiltak- eller måleplan. Les mer ...

Radonkurs og opplæring

radonkursRadonlab har tilbudt ulike radonkurs siden 2004. Radonlab arrangerer to grunnkurs og to videregående radonkurs flere ganger per år. Radonlabs radonkurs arrangeres i Oslo og evt. i andre byer etter avtaler.  Les mer...

Oversikt over kursdatoer

Radontiltak utførelse

klimavakten hus 120Avdeling Radontiltak utfører de fleste bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i store deler av landet. Tiltak utføres i eksisterende bygg, nybygg og rehab. prosjekter. Hvis det foreligger en tiltaksplan for et bygg kan vår Radontiltak avdeling utføre tiltakene. Ta kontakt for befaring og pristilbud. Les mer...

Produkter for tiltak mot radon

radonprodukterSe vårt utvalg av produkter innen radontiltak. Vi tilbyr tiltaksløsninger for både eksisterende bygg (RadonSug, MiniVent, KlimaVakten etc.) og nybygg (radonsperre og grunnventilering), samt rehabilitering (radonbrønn, smøremembraner, flytende membraner). Robuste produkter som sikrer bygg mot radongass. Les mer ...

Referanser

radonlab-referanserRadonlab har utført titusener av målinger, undersøkelser og utbedringer i mange store og små prosjekter. Våre kunder er mange kommuner, borettslag, privatpersoner, entreprenører etc. Blant de største oppdragsgivere er Oslo kommune, Statsbygg, Forsvarsbygg, Skanska, AF-Gruppen, Bærum kommune, Veidekke, OBOS, mange borettslag og sameier etc. Ta kontakt for en forkortet referanseliste.

Finn oss på Facebook

Respons fra våre kunder

-11.02.2016- 
Må skryte av kontakten vi har hatt med dere. Rask respons, Hyggelige mennesker. Kundesenteret er kjempe rask til å gi tilbakemelding, det er hva vi kunder trenger. Ha fine dager fremover. mvh Jan A. L. 

30Y Anniversary

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…