Radon gir oss høye stråledoser og eksponering over lang tid kan føre til lungekreft. Radonlabs mål er å bidra til effektiv måling og reduksjon av radoneksponering i boliger, arbeidsplasser og offentlige bygg.

 

Radonmåling i luft, vann og byggegrunn

radon-maleinstrumenterRadonlab foretar både langtids- og korttids radonmålinger i boliger, arbeidsplasser, borettslag og kommunale bygg. Radonmåling foretas av Radonlab eller av kunden selv. Prøver med drikkevann sendes til oss for analyse. Radonlab foretar også målinger på byggetomter og utreder tiltaksløsninger. Les mer ...

Rådgivning - radontiltak og radonmåling

radonradgivningRadonlab foretar inspeksjoner for å finne fram til de mest effektive tiltak mot radon i hvert bygg. Vi skreddersyr tekniske løsninger for hvert bygg. Vi gir råd vedr. måleopplegg i borettslag, kommunale bygg og arbeidsplasser. Oppdragsgiver får rapport med tiltak- eller måleplan. Les mer ...

Radonkurs og opplæring

radonkursRadonlab har tilbudt ulike radonkurs siden 2004. Radonlab arrangerer to grunnkurs og to videregående radonkurs flere ganger per år. Radonlabs radonkurs arrangeres i Oslo og evt. i andre byer etter avtaler.  Les mer...

Oversikt over kursdatoer

Referanser

radonlab-referanserRadonlab har utført titusener av målinger, undersøkelser og utbedringer i mange store og små prosjekter. Våre kunder er mange kommuner, borettslag, privatpersoner, entreprenører etc. Blant de store oppdragsgivere er Oslo kommune (Undervisningsbygg KF, Omsorgsbygg KF), Statsbygg, Forsvarsbygg, Skanska, AF-Gruppen, Bærum kommune, Veidekke, OBOS, Selvaag, Norconsult etc. Ta kontakt for en forkortet referanseliste.

 

Radontiltak  Radontiltak utførelse Radontiltak produkter

Finn oss på Facebook

Julekampanje

SPORFILM - Rimelig langtids radonmåler

sporfilm web
For langtidsmåling av radon i boliger og arbeidsplasser.

mer infobestilling

CANARY RADONMÅLER

 canary-web

Digital radonmåler for bruk over mellomlang og lang tid.

mer infobestilling

Rstone Pro

Rstone-pro 1b

RStone ™ er basert på en nyutviklet radongass sensor teknologi.

● mer info ● bestilling

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon-in-office-environment

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

Kart-radonrisiko

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…

Go to top