Tilbud på radonmålinger i din kommune

Eurofins Sporfilm 02 web

kr. 250 kr. 225

inkl. analyse + rapport

 

Eurofins Radonlab tilbyr prisgunstige radonmålinger til innbyggere i din kommune. 

Radon er etter røyking den viktigste årsak til lungekreft. Statens Strålevern anbefaler alle som bor i en etasje som er lavere enn 3. etasje å foreta måling av radon i sin bolig. Radonmåling i utleieboliger, skoler og barnehager, samt alle andre arbeidsplasser er lovpålagt.

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm og få med kommunerabatten?

Du bør bruke én radonmåler per oppholdsrom. Statens strålevern anbefaler minimum 2 radonmålere per bolig og minst 1 per etasje. For større boliger må det benyttes flere radonmålere. Typiske oppholdsrom er for eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc.

Når du har funnet ut hvor mange radonmålere du trenger klikker du på bestillingsknapp under for å bli overført til bestillingssiden. Oppgi antall målere du trenger, fyll ut kontaktopplysninger, velg betalingsmåte (giro eller PayPal/kredittkort) før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. Se under for forklaring på igangsetting av radonmåling.

               For privatpersoner:   For bedrifter/organisasjoner:
         bestilling   Bestilling button 2

Eurofins er verdensledende innen miljøanalyser og vi har eget radonlaboratorium i Forskningsparken i Oslo. Våre analyser utføres etter internasjonal standard ISO 11665 som anbefalt av Statens strålevern for både boliger og arbeidsplasser. Målemetoden oppfyller alle formelle krav slik at våre analyserapporter kan benyttes som dokumentasjon ovenfor myndigheter ved utleie og ved kjøp og salg av eiendom. Resultater av radonmålinger behandles konfidensielt og du selv avgjør om dine måleresultater kan vises til andre (f. eks. din kommune).

Hvordan foreta radonmåling med sporfilm etter ISO 11665-4:2012 metode?

Radonmålere (sporfilmene) utplasserer du selv i følge anvisningen som følger med i målepakken. Under er det gitt en forenklet veiledning for gjennomføring av radonmåling med sporfilm.

1. Åpne emballasje og ta ut sporfilmer.

sporfilm pose klippes

2. Sett sporfilmen på en hylle, et bord, et skap eller heng den opp fra himlingen i en tråd. Husk at du skal måle i rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye (stue, soverom, kjellerstue, hobbyrom, kjøkken, hybel...).

sporfilm paa hylle web

Ikke plasser sporfilmen på gulv eller nærmere enn 1,5 meter fra vinduer eller ventiler. Boligen og ventilasjon skal brukes som normalt under måleperioden.

3. Bruk registreringsskjema og fyll ut nødvendige opplysninger. sporfilmens ID-kode, rom, dato og klokkeslett når du startet målingen etc.

sporfilm registrering web

4. Etter at måleperioden på minimum 2 måneder (og maksimum 1 år) i den anbefalte måleperioden (15. oktober - 15. april) er over skriv ned dato og klokkeslett for sluttidspunktet. Det kan aksepteres at en mindre del av målingen, opptil 20 %, ligger utenfor vinterhalvåret, forutsatt at minst to måneder av måleperioden er innenfor. Du bør returnere sporfilmene og registreringsskjemaet til Eurofins Radonlab så snart som mulig. Bruk returkonvolutt som fulgte med eller hvilken som helst sterkere konvolutt.

               For privatpersoner:   For bedrifter/organisasjoner:
          bestilling   Bestilling button 2

Eurofins Radonlab AS er totalleverandør av radontjenester. Vi leverer radonmålinger, produkter for radonmålinger og tiltak, rådgivning og utførelse av radontiltak I tillegg tilbyr vi kurs og opplæring innen radonfeltet. Eurofins Radonlab AS er en del av Eurofins Environment Testing Norway AS som har 80 ansatte og leverer miljøanalyser innen jord, vann og luft til en rekke private og offentlige virksomheter.

Eurofins i Norge har totalt i overkant av 200 ansatte, hovedkontor og laboratorium i Moss samt laboratorier i Oslo, Kristiansand, Klepp, Bergen, Ålesund, Måløy, Trondheim, Sortland, Leknes og Alta. Vi utfører kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser, samt prøvetaking og rådgivning innen områdene miljø, mat/fôr, landbruk og produkter/kjemikalier.  Det internasjonale konsernet Eurofins Scientific er et av verdens største laboratorieselskaper. Med et globalt nettverk på 310 laboratorier i 39 land og over 30 000 medarbeidere leverer vi et bredt spekter av analysetjenester. Konsernet har vokst kraftig gjennom flere år og har ambisjoner om videre ekspansjon. Eurofins bygger virksomheten på fire grunnverdier; kundefokus, kvalitet, kompetanse og integritet.

Oversikt over kommuner som har fått tilbud på radonmålinger med sporfilm:

1. Oslo kommune
2. Asker kommune
3. Fet kommune
4. Ski kommune
5. Vestby kommune
6. Ås kommune
7. Lørenskog kommune
8. Nittedal kommune
9. Rælingen kommune
10. Skedsmo kommune
11. Sørum kommune
12. Oppegård kommune
13. Aurskog-Høland kommune
1
4. Bærum kommune
15. Drammen kommune
16. Flesberg kommune
17. Hole kommune
18. Kongsberg kommune
19. Bergen kommune
20. Kristiansand kommune

Go to top