Radonlab har i egen regi og i samarbeid med andre tilbudt ulike radonkurs siden 2004. Våre foredragsholdere har over 15 års erfaring i radonforskning og utvikling, samt praktisk arbeid med målinger og tiltak mot radon. I tillegg til grunnkurs tilbys to videregående kurs. Det ene går ut på radonmålinger og det andre tar for seg prosjektering og utførelse av radontiltakradonkurs web

For oversikt over datoer for radonkurs i Oslo klikk her...

Meld deg på ett av radonkursene nå!

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…