av BERNT ROALD NILSEN, MediaPlanet

Spørsmål: Hvordan redusere radonfaren?

Svar: Ved god ventilasjon, tetting mot grunnen og utsuging av radon.Ventilasjonstiltak mot radon

Forskning viser hvor viktig det er med et trygt og godt inneklima, og vi vet at bosted har stor betydning. 

radonSVERIGE: Grenseverdien for radon i boliger, skoler og barnehager innskjerpes nå betydelig i Sverige. Årlig dør omlag 500 svensker av lungekreft som følge av radon og svenske myndighetene har nå satt en tidsplan for når de skal være kvitt radonproblemene en gang for alle.

Radon er en større årsak til lungekreft enn luftforurensing på verdensbasis. Norske helsemyndigheter må sørge for ordninger som reduserer radonproblemet, mener Sergio Manzetti (FJORDFORSK).

Radongass er et stort problem i både USA og Norge, og forårsaker årlig cirka 20 prosent av lungekrefttilfellene i USA.

Teknisk forskrift tredd i kraft 01.07.2010byggtegning

( http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20100326-0489.html#13-5)

§ 13-5. Radon
1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av
radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…

Go to top