radonkurs web

Radonlab har i egen regi og i samarbeid med andre tilbudt ulike radonkurs i mange år. I år arrangeres kompetansegivende grunnkurs i samarbeid med TEKNA og NITO. 

Meld deg på ett av radonkursene...

For oversikt over datoer for radonkurs i Oslo klikk her...

Blokker Ellingsrud

 Er radonkonsentrasjonen i luften for høy, bør borettslag og boligsameier iverksette tiltak, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL.

Andelseieren er ansvarlig for det indre vedlikeholdet av sin bolig og borettslaget har ansvaret for vedlikeholdet av alt fellesareal. I tillegg er borettslaget også ansvarlig for vedlikehold av deler av bygningsmassen.

Radon foto Barbro

Statens Strålevern oppfordrer alle til å måle radonnivåene i boligen. Tiltak mot for høye verdier kan gjøres enkelt og rimelig, men ha stor betydning for beboernes helse.

Tormod (4) sitter trygt på fanget til mamma og smiler om kapp med vintersolen som skinner inn gjennom vinduene. Hva han tenker på akkurat nå er ikke lett å vite; men at han bekymrer seg for luften han puster i, er høyst usannsynlig.

av BERNT ROALD NILSEN, MediaPlanet

Spørsmål: Hvordan redusere radonfaren?

Svar: Ved god ventilasjon, tetting mot grunnen og utsuging av radon.Ventilasjonstiltak mot radon

Forskning viser hvor viktig det er med et trygt og godt inneklima, og vi vet at bosted har stor betydning. 

Radon er en større årsak til lungekreft enn luftforurensing på verdensbasis. Norske helsemyndigheter må sørge for ordninger som reduserer radonproblemet, mener Sergio Manzetti (FJORDFORSK).

Radongass er et stort problem i både USA og Norge, og forårsaker årlig cirka 20 prosent av lungekrefttilfellene i USA.

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…