radonmåling ved radonlab

Radonmålinger

Eurofins Radonlab har egne laboratorier for analyse av sporfilm og andre typer radonmålinger. Lukket CR-39 sporfilm eller en rekke digitale måleinstrumenter kan bestilles for radonmåling i luft. Vi utfører målinger av radonavgivelse fra prøver og måling av radonkonsentrasjon i vann. Feltmålinger utføres på tomter, i boliger og på arbeidsplasser. Kalibrering av måleinstrumenter for radon tilbys.

mer info

 

   
byggtegning

Rådgiving

Eurofins Radonlabs rådgivingstjenester tilbyr komplette opplegg for systematisk kartlegging av radon i boliger og på arbeidsplasser. Vi tilbyr prosjektering av radontiltak i nybygg og i eksisterende bygg. Radonlab er godkjent for ansvarsrett innen tiltak mot radon. Inspeksjoner med forundersøkelser er viktigste trinn for riktig prosjektering av tiltak. Våre rådgivere foretar inspeksjoner som inkluderer korttids radonmålinger og utarbeider tiltaksplan for problembygg. Send oss en forespørsel.

 ● mer info

 

kurs-opplaering

Radonkurs og opplæring

Eurofins Radonlab har tilbudt ulike radonkurs siden 2004 og tilbyr i dag to grunnkurs og to videregående radonkurs flere ganger hvert år. Våre kompetansegivende radonkurs er rettet mot de fleste aktører som entreprenører, takstmen, spesialfirmaer, kommuneansatte etc. Sjekk kursdatoer her.

mer info

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…

Go to top