Prosjektering av radonforebyggende tiltak

Radonlab prosjekterer radontiltak i nybygg. Radonlab er godkjent for ansvarsrett innen prosjektering av tiltak mot radon. byggtegningEt viktig trinn ved radonforebygging i nybygg er riktig valg og prosjektering av tiltak. Vi foretar byggegrunnsundersøkelser som gir underlag for vurdering av hvilken grad av sikring er nødvendig i enhver situasjon. På basis av denne rapporten kan foreslåtte forebyggende radontiltak prosjekteres og tilpasses bygningskonstruksjoner.

 

Send forespørsel


Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…

Go to top