Radonkursene 2017 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli  Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Kurs nr. 1 og 2

9,10
Oslo 

21,22  Oslo  
Kurs nr. 3      

15. Oslo

       

07.
Oslo

Kurs nr. 4      

13,14

Oslo 

       

05,06
Oslo

 

Kurs 1: Radon grunnkurs - 1 dag

Kurs 2: Radon grunnkurs - 2 dager

Kurs 3: Radonmålinger videregående kurs - 1 dag

Kurs 4: Prosjektering og utførelse av tiltak mot radon - 2 dager

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…