Målgruppe: Takstmenn, bedriftshelsetjenester, kommunale saksbehandlere, spesialfirmaer, eiendomsavd. i kommuner, kommuneleger, fylkesleger og alle andre som ønsker en grundig innføring i sporfilm-og-skjemaradonproblematikk.

Mål: Kurset gir en grundig innføring i radonproblematikk. Deltagere forventes å være orientert om og å kunne formidle og gi råd om alle viktige aspekter av radonproblematikken. Kurset gir faglig grunnlag for andre videregående kurs og er obligatorisk basis for kursene nr. 3 og 4. Deltagernes motivasjon og aktivitetsnivå vil bli styrket gjennom oppgaver og kunnskapsnivået etter gjennomført kurs undersøkt gjennom kunnskapsprøve. Deltagere vil bli invitert til å evaluere kurset.

Temaer:
- Innføring i radioaktivitet, isotoper, radon og radondøtre og deres fysiske egenskaper.
- Elementære betraktninger innen strålingsbiologi og dosimetri.
- Forekomst av radon, kilder, bergarter, grunnforhold, radonkart basert på geologi.
- Radon i vann og i byggematerialer
- Radoninntrengning og spredning i bygninger, diffusjon, konveksjon
- Helseaspekter, helserisiko, lungekreft og samvirkning med røyking.
- Radon regelverk, internasjonale og nasjonale anbefalinger. Gjennomgåelse av viktigste forskrifter som direkte eller indirekte berører radonproblematikk - strålevernsloven, plan og bygningsloven, avhendingsloven, takstloven.
- Risikovurdering - grunnleggende om radon målemetoder med oppgaver.
- Grunnleggende om radonkartlegging i boliger og arbeidsplasser.
- Radonkartlegging i kommuner, ulike radonkart, tolkning og nytteverdien.
- Byggegrunnsundersøkelser med hensyn på radon, tolkning og usikkerhet.
- Grunnleggende om tiltak mot radon med oppgaver.
- Kunnskapsprøve.

bestilling


Forkunnskaper: Ingen

Kursprogram: pdf

Varighet: 2 dager, Dag 1. kl 10.00 - 16.15. Dag 2 kl. 09.00 – 15.00

Kursdatoer: klikk her...

Kurssted: Oslo

Pris: kr. 10.900,- inkl. lunsj / kaffe og kompendium

Frist: Frist for påmelding er 1 dag før kursstart. Når vi når grensen for antall deltakere stenges nye påmeldinger, evt. overføres til neste kurs. Vennligst gi oss beskjed så snart som mulig hvis du ønsker å melde deg på.

Betalingsvilkår: 100% av kursavgiften betales før kursstart. Møter ikke kunden opp refunderes ikke kursavgift, men kunden kan delta på et senere tilsvarende kurs.

Påmelding kan foretas ved å sende oss forespørsel via vårt kontakskjema. Oppgi hvilket kurs du er interessert i. Vi vil informere deg om det er fortsatt ledige plasser på kurset.

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…