Sporfilm

Sporfilm for langtids radonmåling

Anbefalt målemetode for alle som ønsker å utføre radonmåling i sin bolig, hytte eller arbeidsplass. Lukket CR-39 sporfilm til måling av radonkonsentrasjon i inneluft over periode fra 20 dager opp til 1 år. Måling skal foretas over minimum to måneder i vinterhalvåret for at målingen skal kunne brukes som gyldig dokumentasjon. Vi har eget laboratorium for analyse av sporfilm. Topp kvalitet til rimelige priser.
● mer info ●  bestilling

Elektroniskemåleinstrumenter

Elektroniske instrumenter for kontinuerlig radonmåling

Instrumenter for logging av måleverdier. Nøkkelen til effektiv bekjempelse av høye radonnivåer er presis måling av radonkonsentrasjon. Våre apparater måler over kort og lang måleperiode. Vi veileder deg til det måleinstrument som passer til ditt behov.

mer info bestilling


radon-grunnmaaling

Radonmåling i byggegrunn

Radonlab foretar undersøkelser i byggegrunn med hensyn på radon. Vi bruker flere målemetoder og vurderer radonrisiko som klassifiserer din tomt som lav, middels eller høy risiko. Vi utarbeider rapport med foreslåg til forebyggende tiltak som er tilpasset risiko på tomten og valgt konstruksjon.

mer info bestilling


radonivann-utstyr

Radonmåling i vann

Husholdningsvann fra borebrønn som benyttes daglig, bør undersøkes for radonforekomster. Radonmålinger i brønnvann kan gjennomføres hele året. Send oss e-post med foresørsel og vi sender deg prøvetakingsutstyr til vannanalyse. Prøvetaking kan du selv foreta ved å følge vår veiledning.

mer info bestilling


Elektroniskemåleinstrumenter

Kalibrere radonmåler

Har du en digital radonmåler som trenger en sjekk?
Alle digitale radonmålere som har vært i bruk en stund må kalibreres for å sjekke at måleresultater de viser er korrekte. Radonlab foretar kalibrering av alle typer elektroniske måleinstrumenter for kontinuerlig måling av radonkonsentrasjon ved å sammenligne måleresultater med et referanseinstrument.
● mer info ● bestilling


Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…