Lukket CR-39 sporfilm

Metode: ISO 11665-4:2012 . Det tryggeste utstyr for måling av radongass i boliger over lang tid.                                                                               

Eurofins sporfilm 03 web

Eksepsjonelt lavt antall bakgrunns spor
Beskyttelse mot statisk elektrisitet.
Pakket i 100% radontett pose.
Analyseres i eget, state-of-the-art sporfilmlaboratorium.
Konfidensiell behandling av måleresultater.
Omstendelig sikring av kvalitet gjennom internasjonal sporbarhet.


Pris 250 ,- pr.stk. som inkluderer analyse og analyserapport.

Du vil motta en målerapport med måleresultatene på epost innen ca. 14 virkedager etter at vi har mottatt sporfilmene i retur fra deg. Måleresultatene behandles konfidensielt av Eurofins Radonlab AS.

bestilling

Hva er sporfilm?

Sporfilm er en liten brikke laget av et materiale som har evne til å registrere alfastråling. Alfastråler fra radon og datterprodukter har stor energi og etterlater mikroskopisk skade (spor) når de treffer slike materialer. Vårt laboratorium benytter plast av type CR-39 for registrering av spor. Ved hjelp av kjemisk behandling kan disse sporene forstørres og telles under mikroskop. Antall spor er proporsjonalt med radonmengden i luften. I vårt sporfilmlaboratorium er analyse av sporfilm automatisert.


Radonlabs sporfilmer

Radonlab presenterer en ny, forbedret CR-39 lukket sporfilm som analyseres i vårt eget state-of-the-art laboratorium. Målingene er kvalitetssikret gjennom sporbarhet til internasjonale standarder. Vi deltar regelmessig i internasjonale sammenligningstester.


Hvorfor langtidsmåling?

Radonnivå innendørs varierer mye over tid (timer og dager). Variasjonene kan skyldes endringer i klimatiske parametre som temperatur, lufttrykk, vindstyrke og retning etc. Det er viktig å måle gjennomsnittlig radonnivå over lang tid fordi det er denne gjennomsnittsverdien som kan relateres til helserisiko (lungekreft). Det er vanlig å bruke sporfilm til langtidsmåling over minimum 2 måneder. Radonmåling bør helst utføres i vinterhalvåret, fra oktober til april, evt. over et halvt år fra midten av sommeren til midten av vinteren (eller omvendt).


Når kan jeg måle over kortere tid?

Innreder du kjeller, eller rett og slett har ikke tid til å vente i 2 måneder? Takket være den gode følsomheten til våre sporfilmer kan du nå måle over bare 30 dager. Slike målinger kan i de fleste tilfeller gi en god indikasjon på eventuelle radonproblemer. Har du enda dårligere tid kan du leie vår Ramon eller Scout elektronisk apparat for kontinuerlig måling av radongass. Hvis nivået er høyt, kan du starte med forebyggende tiltak mot radongass med en gang.


Lukket eller åpen sporfilm?

Når sporfilm lukkes i en boks, også kalt filterkammer (svart boks), er det kun radongassen som slippes inn i boksen og ikke datterproduktene. Denne filtreringseffekten er ikke til stede hvis sporfilm ligger åpent i rommet. I det siste tilfelle vil det være større usikkerhet i målingen, siden radondøtre kan være ujevnt fordelt i inneluften. Våre lukkede sporfilmer har uovertruffen filtreringsevne og følsomhet. Anbefales!


Hva bør jeg passe på under målingen?

Unngå å plassere sporfilmen på gulv eller i nærheten av steder hvor det trekker (ventil, vindu, ytterdør o.l.). Det er viktig at huset eller arbeidsplassen brukes som vanlig i måleperioden. Både boliger og arbeidsplasser skal ventileres normalt under måleperioden. Hvis du reiser bort i noen dager, la noen lufteventiler stå åpne.

 

Last ned bruksanvisning og reg.skjema

 

Hvordan måle radon i luften?

Du må først bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger. Dette avhenger av hvor mange viktige oppholdsrom du har i de to nederste etasjene. Med viktige oppholdsrom menes rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye. For eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc. Du trenger en radonmåler per rom. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.
Når du har funnet ut hvor mange målere (sporfilmer) du trenger klikker du her for å bestille. Oppgi antall sporfilm radonmålere og klikk på knappen «Legg i handlevognen». Klikk på rød knapp «Til kassen» øverst til høyre og følg deretter instrukser. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. Bruksanvisning og en returkonvolutt følger selvsagt med. Sporfilmene utplasserer du selv i følge anvisningen:

1. Åpne emballasje og ta ut sporfilmer.

sporfilm pose klippes web

2. Sett sporfilmen på en hylle, et bord, et skap eller heng den opp fra himlingen i en tråd. Husk at du skal måle i rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye (stue, soverom, kjellerstue, hobbyrom, kjøkken, hybel...).

sporfilm paa hylle web

Unngå å plassere sporfilmen på gulv, ved vinduer eller ventiler. Det er viktig å ventilere rommene normalt.

3. Bruk registreringsskjema og fyll ut nødvendige opplysninger. kode, rom, dato og klokkeslett når du startet målingen etc.

sporfilm registrering web

4. Etter at måleperioden på minimum 2 måneder (og maksimum 1 år) er over skriv ned dato og klokkeslett for sluttidspunktet. Du bør returnere sporfilmene og registreringsskjemaet til Radonlab så snart som mulig. Bruk returkonvolutt som fulgte med eller hvilken som helst sterkere konvolutt.

bestilling

 

Plassering av sporfilm i skolens lokale

Sporfilmmåling i en skole. Plassering av sporfilmmåler i skolens lokaler.

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…

Go to top