Det tryggeste utstyr for måling av radongass i boliger over lang tid.

Sporfilm2

- Eksepsjonelt lavt antall bakgrunns spor
- Beskyttelse mot statisk elektrisitet.
- Pakket i 100% radontett pose.
- Konfidensiell behandling av måleresultater.
- Analyseres i state-of-the-art sporfilmlab som er akkreditert etter ISO/ IEC 17025, SWEDAC akkr.nr.10243.

 

 

Hvordan måle radon i luften?

Du bør bruke én radonmåler per oppholdsrom. Statens strålevern anbefaler minimum 2 radonmålere per bolig og minst 1 per etasje. For større boliger må det benyttes flere radonmålere. Typiske oppholdsrom er for eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc.

Når du har funnet ut hvor mange radonmålere du trenger klikker du på bestillingsknapp under for å bli overført til bestillingssiden. Oppgi antall målere du trenger, fyll ut kontaktopplysninger, velg betalingsmåte (giro eller PayPal/kredittkort) før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. Se under for forklaring på igangsetting av radonmåling.

For privatpersoner: For bedrifter/organisasjoner:
bestilling Bestilling button
Veiledning for boligier Veiledning for borettslag /sameier
  Veiledning for arbeidsplasser

1. Åpne emballasje og ta ut sporfilmer.

sporfilm pose klippes web

 2. Sett sporfilmen på en hylle, et bord, et skap eller heng den opp fra himlingen i en tråd. Husk at du skal måle i rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye (stue, soverom, kjellerstue, hobbyrom, kjøkken, hybel...).

sporfilm paa hylle web

Unngå å plassere sporfilmen på gulv, ved vinduer eller ventiler. Det er viktig å ventilere rommene normalt.

 3. Bruk registreringsskjema og fyll ut nødvendige opplysninger. kode, rom, dato og klokkeslett når du startet målingen etc.

sporfilm registrering web

4. Etter at måleperioden på minimum 2 måneder (og maksimum 1 år) er over skriv ned dato og klokkeslett for sluttidspunktet. Du bør returnere sporfilmene og registreringsskjemaet til Radonlab så snart som mulig. Bruk returkonvolutt som fulgte med eller hvilken som helst sterkere konvolutt.

Plassering av sporfilm i skolens lokale

Sporfilmmåling i en skole. Plassering av sporfilmmåler i skolens lokaler.

For privatpersoner: For bedrifter/organisasjoner:
bestilling Bestilling button
Veiledning for boligier Veiledning for borettslag /sameier
  Veiledning for arbeidsplasser

Hva er sporfilm?

Sporfilm er en liten brikke laget av et materiale som har evne til å registrere alfastråling. Alfastråler fra radon og datterprodukter har stor energi og etterlater mikroskopisk skade (spor) når de treffer slike materialer. Vårt laboratorium benytter plast av type CR-39 for registrering av spor. Ved hjelp av kjemisk behandling kan disse sporene forstørres og telles under mikroskop. Antall spor er proporsjonalt med radonmengden i luften. Våre sporfilmer analyseres i sporfilmlab akkreditert etter ISO/ IEC 17025 (akkr.nr.10243). Laboratoriet deltar regelmessig i internasjonale sammenligningstester.

Hvorfor langtidsmåling?

Radonnivå innendørs varierer mye over tid (timer og dager). Variasjonene kan skyldes endringer i klimatiske parametre som temperatur, lufttrykk, vindstyrke og retning etc. Det er viktig å måle gjennomsnittlig radonnivå over lang tid fordi det er denne gjennomsnittsverdien som kan relateres til helserisiko (lungekreft). Det er vanlig å bruke sporfilm til langtidsmåling over minimum 2 måneder. Radonmåling bør helst utføres i vinterhalvåret, fra oktober til april, evt. over et halvt år fra midten av sommeren til midten av vinteren (eller omvendt).

Når kan jeg måle over kortere tid?

Innreder du kjeller, eller rett og slett har ikke tid til å vente i 2 måneder? Takket være den gode følsomheten til våre sporfilmer kan du nå måle over bare 30 dager. Slike målinger kan i de fleste tilfeller gi en god indikasjon på eventuelle radonproblemer. Har du enda dårligere tid kan du leie vår Ramon eller Scout elektronisk apparat for kontinuerlig måling av radongass. Hvis nivået er høyt, kan du starte med forebyggende tiltak mot radongass med en gang.

Lukket eller åpen sporfilm?

Når sporfilm lukkes i en boks, også kalt filterkammer (svart boks), er det kun radongassen som slippes inn i boksen og ikke datterproduktene. Denne filtreringseffekten er ikke til stede hvis sporfilm ligger åpent i rommet. I det siste tilfelle vil det være større usikkerhet i målingen, siden radondøtre kan være ujevnt fordelt i inneluften. Våre lukkede sporfilmer har uovertruffen filtreringsevne og følsomhet. Anbefales!

Hva bør jeg passe på under målingen?

Unngå å plassere sporfilmen på gulv eller i nærheten av steder hvor det trekker (ventil, vindu, ytterdør o.l.). Det er viktig at huset eller arbeidsplassen brukes som vanlig i måleperioden. Både boliger og arbeidsplasser skal ventileres normalt under måleperioden. Hvis du reiser bort i noen dager, la noen lufteventiler stå åpne.

end faq