Radon gir oss høye stråledoser og eksponering over lang tid kan føre til lungekreft. Eurofins Radonlabs mål er å bidra til effektiv måling og reduksjon av radoneksponering i boliger, arbeidsplasser og offentlige bygg. Selskapet er i dag en del av Eurofins Scientific, verdens ledende laboratorium innen kjemiske og mikrobiologiske miljøanalyser.

Radonmåling i luft, vann og byggegrunn

radon-maleinstrumenterEurofins Radonlab tilbyr akkrediterte radonmålinger med sporfilm (SWEDAC akkr.nr.10243) i boliger, arbeidsplasser, borettslag og kommunale bygg. I tillegg tilbys en rekke andre typer radonmålinger i luft og drikkevann. Eurofins Radonlab foretar også måling av radonavgivelse fra pukk og andre materialer, samt foretar radonmålinger på byggetomter og utreder tiltaksløsninger.  Les mer ...

Rådgivning - radontiltak og radonmåling

radonradgivningEurofins Radonlab foretar inspeksjoner for å finne fram til de mest effektive tiltak mot radon i hvert bygg. Vi skreddersyr tekniske løsninger for hvert bygg. Vi gir råd vedr. måleopplegg i borettslag, kommunale bygg og arbeidsplasser. Oppdragsgiver får rapport med tiltak- eller måleplan. Les mer ...

Radonkurs og opplæring

radonkursEurofins Radonlab har tilbudt ulike radonkurs siden 2004. Vi arrangerer to grunnkurs og to videregående radonkurs flere ganger per år i Oslo og evt. i andre byer etter avtaler.  Les mer...     Oversikt over kursdatoer

Radontiltak utførelse

klimavakten hus 120Vår avdeling Radontiltak utfører de fleste bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i store deler av landet. Tiltak utføres i eksisterende bygg, nybygg og rehab. prosjekter. Hvis det foreligger en tiltaksplan for et bygg kan vår Radontiltak avdeling utføre tiltakene. Ta kontakt for befaring og pristilbud. Les mer...

Produkter for tiltak mot radon

radonprodukterSe vårt utvalg av produkter innen radontiltak. Vi tilbyr tiltaksløsninger for både eksisterende bygg (RadonSug, MiniVent, KlimaVakten etc.) og nybygg (radonsperre og grunnventilering), samt rehabilitering (radonbrønn, smøremembraner, flytende membraner). Robuste produkter som sikrer bygg mot radongass. Les mer ...

Referanser

radonlab-referanserRadonlab har utført titusener av målinger, undersøkelser og utbedringer i mange store og små prosjekter. Våre kunder er mange kommuner, borettslag, privatpersoner, entreprenører etc. Blant de største oppdragsgivere er Oslo kommune, Statsbygg, Forsvarsbygg, Skanska, AF-Gruppen, Bærum kommune, Veidekke, OBOS, mange borettslag og sameier etc. Ta kontakt for en forkortet referanseliste.