Eurofins Sporfilm 1 web
SPORFILM
anbefalt måleutstyr for langtidsmåling

Eurofins Radonlab tilbyr prisgunstige radonmålinger til alle innbyggere i Asker kommune.

Radon er etter røyking den viktigste årsak til lungekreft. Bygg med forhøyet radonnivå finner man overalt i Norge, selv om noen områder er mer utsatt enn andre. Statens Strålevern anbefaler alle som bor i en etasje som er lavere enn 3. etasje å foreta måling av radon i sin bolig. Radonmåling i utleieboliger, skoler og barnehager, samt alle andre arbeidsplasser er lovpålagt.

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm?

Du bør bruke én radonmåler per oppholdsrom. Statens strålevern anbefaler minimum 2 radonmålere per bolig og minst 1 per etasje. For større boliger må det benyttes flere radonmålere. Typiske oppholdsrom er for eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc.

Klikk på bestillingsknapp under for mer info. og bestilling av sporfilmer. 

   

bestilling

   

PDF - Veiledning for radonmåling i bolig

PDF - Veiledning for radonmåling på arbeidsplass

  PDF - Veiledning for borettslag /sameier

   
     

Hvordan foreta radonmåling med sporfilm?

Radonmålere (sporfilmene) utplasserer du selv i følge anvisningen som følger med i målepakken. Under er det gitt en forenklet veiledning for gjennomføring av radonmåling med sporfilm.

1. Åpne emballasje og ta ut sporfilmer.

sporfilm pose klippes web

 2. Sett sporfilmen på en hylle, et bord, et skap eller heng den opp fra himlingen i en tråd. Husk at du skal måle i rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye (stue, soverom, kjellerstue, hobbyrom, kjøkken, hybel...).

sporfilm paa hylle web

Unngå å plassere sporfilmen på gulv, ved vinduer eller ventiler. Oppvarming og ventilering  av rommene skal være som vanlig for årstiden.

 3. Gå inn på radonkunde.eurofins.no og opprett deg som bruker med e-postadressen du brukte når du bestilte sporfilmer. Klikk på «Fyll i protokoll» og start utfylling av opplysninger som kreves. Her må du bl.a. skrive inn dato når du starter målinger og i hvilke rom hver av sporfilmer er plassert i.

sporfilm registrering web

4. Etter at måleperioden på minimum 2 måneder er over logg inn på radonkunde.eurofins.no og skriv i dato når du avsluttet måling.  Du bør returnere sporfilmene til Eurofins Radonlab så snart som mulig. Bruk returkonvolutt som fulgte med eller hvilken som helst sterkere konvolutt. 

Klikk på bestillingsknapp under for mer info og bestilling av sporfilmer. 

   

bestilling

   

PDF - Veiledning for radonmåling i bolig

PDF - Veiledning for radonmåling på arbeidsplass

  PDF - Veiledning for borettslag /sameier

   
     

Eurofins er verdensledende innen miljøanalyser. Våre sporfilmer analyseres i Eurofins lab akkreditert etter ISO/ IEC 17025 (akkr.nr.10243) som anbefalt av Statens strålevern for både boliger og arbeidsplasser. Målemetoden oppfyller alle formelle krav slik at våre analyserapporter kan benyttes som dokumentasjon ovenfor myndigheter ved utleie og ved kjøp og salg av eiendom. Resultater av radonmålinger behandles konfidensielt og du selv avgjør om dine måleresultater kan vises til andre (f. eks. din kommune).

Eurofins Radonlab AS er totalleverandør av radontjenester. Vi leverer alle typer radonmålingerrådgivningprodukter og utførelse av radontiltak. I tillegg tilbyr vi kurs og opplæring innen radonfeltet. Eurofins Radonlab AS er en del av Eurofins Environment Testing Norway AS som har 80 ansatte og leverer miljøanalyser innen jord, vann og luft til en rekke private og offentlige virksomheter.

Eurofins i Norge har totalt i overkant av 200 ansatte. Vi utfører kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser, samt prøvetaking og rådgivning innen områdene miljø, mat/fôr, landbruk og produkter/kjemikalier.  Det internasjonale konsernet Eurofins Scientific er et av verdens største laboratorieselskaper. Med et globalt nettverk på 310 laboratorier i 39 land og over 30 000 medarbeidere leverer vi et bredt spekter av analysetjenester. Eurofins bygger virksomheten på fire grunnverdier; kundefokus, kvalitet, kompetanse og integritet.