Eurofins Radonlab og Miljørettet helsevern i Hallingdal / Valdres tilbyr prisgunstige radonmålinger til innbyggere Eurofins Radonlab tilbyr nå gjennom samarbeid med Miljørettet helsevern i Hallingdal / Valdres kommunene rimelig radonmåling til alle innbyggere. Forutsetningen for rabatten er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Miljørettet helsevern i kommunen og Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet. Miljørettet helsevern Hallingdal / Valdres og kommuneoverlegen vil dermed kunne få et bedre grunnlag for å vurdere radonforhold i kommunene. Ingen persondata rapporteres til kommunen og måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes.

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm og få med "Hallingdal / Valdres" rabatten?

Eurofins Sporfilm 02 web

kr. 250  kr. 196

inkl. analyse+rapport

Du bør bruke én radonmåler per oppholdsrom. Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet anbefaler minimum 2 radonmålere per bolig og minst 1 per etasje. For større boliger må det benyttes flere radonmålere. Typiske oppholdsrom brukes mer enn tilfeldig. For eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc.

Når du har funnet ut hvor mange radonmålere du trenger klikker du på bestillingsknapp under for å bli overført til bestillingssiden. Oppgi antall målere du trenger, fyll ut kontaktopplysninger, velg betalingsmåte (giro eller PayPal/kredittkort) før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. Se under for forklaring på gjennomføring av radonmåling.

For privatpersoner: For bedrifter/organisasjoner:
bestilling Bestilling button 3
Les veiledning for radonmåling i bolig Les veiledning for radonmåling på arbeidsplass
   

Eurofins er verdensledende innen miljøanalyser. Våre sporfilmer analyseres i Eurofins lab akkreditert etter ISO/ IEC 17025 (akkr.nr.10243) som anbefalt av Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet for både boliger og arbeidsplasser. Målemetoden oppfyller alle formelle krav slik at våre analyserapporter kan benyttes som dokumentasjon ovenfor myndigheter ved utleie og ved kjøp og salg av eiendom. Resultater av radonmålinger behandles konfidensielt og du selv avgjør om dine måleresultater kan vises til andre (f. eks. din kommune).

Hvordan foreta radonmåling med sporfilm ?

Radonmålere (sporfilmene) utplasserer du selv i følge anvisningen som følger med i målepakken. Under er det gitt en forenklet veiledning for gjennomføring av radonmåling med sporfilm.

1. Åpne emballasje og ta ut sporfilmer.

sporfilm pose klippes

2. Sett sporfilmen på en hylle, et bord, et skap eller heng den opp fra himlingen i en tråd. Husk at du skal måle i rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye (stue, soverom, kjellerstue, hobbyrom, kjøkken, hybel...).

sporfilm paa hylle web

Ikke plasser sporfilmen på gulv eller nærmere enn 1,5 meter fra vinduer eller ventiler. Boligen og ventilasjon skal brukes som normalt under måleperioden.

3. Bruk registreringsskjema og fyll ut nødvendige opplysninger. sporfilmens ID-kode, rom, dato og klokkeslett når du startet målingen etc.

sporfilm registrering web

4. Etter at måleperioden på minimum 2 måneder (og maksimum 1 år) i den anbefalte måleperioden (15. oktober - 15. april) er over skriv ned dato og klokkeslett for sluttidspunktet. Det kan aksepteres at en mindre del av målingen, opptil 20 %, ligger utenfor vinterhalvåret, forutsatt at minst to måneder av måleperioden er innenfor. Du bør returnere sporfilmene og registreringsskjemaet til Eurofins Radonlab så snart som mulig. Bruk returkonvolutt som fulgte med eller hvilken som helst sterkere konvolutt.

For privatpersoner: For bedrifter/organisasjoner:
bestilling Bestilling button 3
Les veiledning for radonmåling i bolig Les veiledning for radonmåling på arbeidsplass
   

Eurofins Radonlab AS er totalleverandør av radontjenester. Vi leverer alle typer radonmålingerrådgivningprodukter og utførelse av radontiltak. I tillegg tilbyr vi kurs og opplæring innen radonfeltet. Eurofins Radonlab AS er en del av Eurofins Environment Testing Norway AS som har 80 ansatte og leverer miljøanalyser innen jord, vann og luft til en rekke private og offentlige virksomheter.

Eurofins i Norge har totalt i overkant av 200 ansatte. Vi utfører kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser, samt prøvetaking og rådgivning innen områdene miljø, mat/fôr, landbruk og produkter/kjemikalier.  Det internasjonale konsernet Eurofins Scientific er et av verdens største laboratorieselskaper.