Ytterligere informasjon om diverse aspekter av radonproblematikken.

Arbeidstilsynet - Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har egen temaside om radon

Helse- og omsorgsdepartementet - har ansvar for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

Direktoratet for byggkvalitet - Sentral bygningsmyndighet. Direktorat. 

Folkehelsa - Folkehelseinstituttet skal bidra til bedre helse, livskvalitet og rettssikkerhet i befolkningen.

Huseiernes Landsforbund - Landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere.

Husbanken - Banken som støtter bygging og tiltak i boliger.

Kreftforeningen - Landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge.

Eurofins Radonlabs avd. Radontiltak  – har toppkompetanse og tilbyr utførelse av tiltak mot radon i boliger og arbeidsplasser, samt produkter for tiltak mot radon.

RadonShop.no  - Eurofins Radonlabs nettbutikk som tilbyr radon måleinstrumenter, tjenester og produkter for radontiltak.

Statens strålevern - Fagmyndighet på område strålevern og atomsikkerhet.

United States Environmental Protection Agency Organisasjon for beskyttelse av miljøet i Amerikas forente stater.

World Health Organization Verdens Helseorganisasjon overvåker og kommer med råd innen helse.