Eurofins Radonlab har tilbudt ulike radonkurs siden 2004. Våre foredragsholdere har over 20 års erfaring i radonforskning og utvikling, samt praktisk arbeid med målinger og tiltak mot radon.Eurofins Radonlab arrangerer to grunnkurs og to videregående radonkurs. Disse er listet opp under. Klikk på lenkene for å komme til beskrivelse av hvert kurs.Eurofins Radonlabs radonkurs arrangeres i Oslo og evt. i andre byer etter avtaler og tilstrekkelig antall påmeldte. For oversikt over kursdatoer i år klikk lenken under. Radonlabs faglig leder underviser om radontiltak på oppdrag fra IAEA (International Atomic Energy Agency), en organisasjon for overvåkning av stråling under FN.

Oversikt over årets kursdatoer…

Eurofins Radonlab arrangerer følgende radonkurs:

radonkurs web 

Kurs 1. Radon grunnkurs, 1 dag

Kurset skal gi en generell og bred innføring i radonproblematikk. Kursdeltagere som har tatt dette kurset forventes å kunne gi enkle råd til publikum vedr. hva radon er, helserisiko, hvilke målinger bør foretas og hvor hjelp mot høye radonnivåer kan fås. Til venstre foto fra et radon grunnkurs. Les mer...

 
  kurs-opplaering

Kurs 2. Radon grunnkurs, 2 dager

Kurset gir en grundig innføring i radonproblematikk. Deltagere forventes å være orientert om og å kunne formidle og gi råd om alle viktige aspekter av radonproblematikken. Kurset gir faglig grunnlag for andre videregående kurs og er obligatorisk basis for kursene nr. 3 og 4. Les mer...

 
  radonmaalinger

Kurs 3. Radonmålinger videregående kurs, 1 dag

Dette kurset skal gi dypere forståelse av radongassens fysiske egenskaper, samt en teoretisk og praktisk innføring i de viktigste målemetoder for måling av radonkonsentrasjon. Kursdeltager skal kunne vurdere hvilke målemetoder bør brukes i enhver situasjon. Deltagere som har fullført dette kurset skal kunne planlegge, utføre, analysere og rapportere resultater av radonmålinger i ulike typer bygninger. De skal også kunne evaluere radonrisiko i bygninger, på en tomt eller fra radon i husholdningsvann.  Les mer...

 
  radon mem skjoet

Kurs 4. Prosjektering og utførelse av tiltak mot radon, 2 dager

Kurset er i hovedsak rettet mot bedrifter som behøver forståelse av radontiltak og opplæring innen praktisk utførelse av bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon. Deltagere skal kunne forstå virkning av ulike radontiltak og feilsøke dersom et tiltak ikke virker etter hensikt. Deltagere skal etter gjennomført kurs være i stand til å utføre og kontrollere ulike typer tiltak mot radon. Les mer...