Anbefalt for måling av radongass konsentrasjon i boliger og på arbeidsplasser.

Sporfilm2

 

- Eksepsjonelt lavt antall bakgrunnsspor
- Beskyttelse mot statisk elektrisitet.
- Pakket i 100% radontett pose.
- Konfidensiell behandling av måleresultater.
- Analyseres i state-of-the-art sporfilmlab som er akkreditert etter ISO/ IEC 17025, SWEDAC akkr.nr.10243

 

Radon er etter røyking den viktigste årsak til lungekreft. Bygg med forhøyet radonnivå finner man overalt i Norge, selv om noen områder er mer utsatt enn andre. Statens Strålevern anbefaler alle som bor i en etasje som er lavere enn 3. etasje å foreta måling av radon i sin bolig. Radonmåling i utleieboliger, skoler og barnehager, samt alle andre arbeidsplasser er lovpålagt. 

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm?

Du bør bruke én radonmåler per oppholdsrom. Statens strålevern anbefaler minimum 2 radonmålere per bolig og minst 1 per etasje. For større boliger må det benyttes flere radonmålere. Typiske oppholdsrom er for eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc.

Klikk på bestillingsknapp under for mer info. og bestilling av sporfilmer. 

   

bestilling

   

PDF - Veiledning for radonmåling i bolig

PDF - Veiledning for radonmåling på arbeidsplass

  PDF - Veiledning for borettslag /sameier

   
     

Hvordan foreta radonmåling med sporfilm?

Radonmålere (sporfilmene) utplasserer du selv i følge anvisningen som følger med i målepakken. Under er det gitt en forenklet veiledning for gjennomføring av radonmåling med sporfilm.

1. Åpne emballasje og ta ut sporfilmer.

sporfilm pose klippes web

 2. Sett sporfilmen på en hylle, et bord, et skap eller heng den opp fra himlingen i en tråd. Husk at du skal måle i rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye (stue, soverom, kjellerstue, hobbyrom, kjøkken, hybel...).

sporfilm paa hylle web

Unngå å plassere sporfilmen på gulv, ved vinduer eller ventiler. Oppvarming og ventilering  av rommene skal være som vanlig for årstiden.

 3. Gå inn på radonkunde.eurofins.no og opprett deg som bruker med e-postadressen du brukte når du bestilte sporfilmer. Klikk på «Fyll i protokoll» og start utfylling av opplysninger som kreves. Her må du bl.a. skrive inn dato når du starter målinger og i hvilke rom hver av sporfilmer er plassert i.

sporfilm registrering web

4. Etter at måleperioden på minimum 2 måneder er over logg inn på radonkunde.eurofins.no og skriv i dato når du avsluttet måling.  Du bør returnere sporfilmene til Eurofins Radonlab så snart som mulig. Bruk returkonvolutt som fulgte med eller hvilken som helst sterkere konvolutt. 

Klikk på bestillingsknapp under for mer info. og bestilling av sporfilmer. 

   

bestilling

   

PDF - Veiledning for radonmåling i bolig

PDF - Veiledning for radonmåling på arbeidsplass

  PDF - Veiledning for borettslag /sameier

   
     

Eurofins er verdensledende innen miljøanalyser. Våre sporfilmer analyseres i Eurofins lab akkreditert etter ISO/ IEC 17025 (akkr.nr.10243) som anbefalt av Statens strålevern for både boliger og arbeidsplasser. Målemetoden oppfyller alle formelle krav slik at våre analyserapporter kan benyttes som dokumentasjon ovenfor myndigheter ved utleie og ved kjøp og salg av eiendom. Resultater av radonmålinger behandles konfidensielt og du selv avgjør om dine måleresultater kan vises til andre (f. eks. din kommune).

Eurofins Radonlab AS er totalleverandør av radontjenester. Vi leverer alle typer radonmålingerrådgivningprodukter og utførelse av radontiltak. I tillegg tilbyr vi kurs og opplæring innen radonfeltet. Eurofins Radonlab AS er en del av Eurofins Environment Testing Norway AS som har 80 ansatte og leverer miljøanalyser innen jord, vann og luft til en rekke private og offentlige virksomheter.

Eurofins i Norge har totalt i overkant av 200 ansatte. Vi utfører kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser, samt prøvetaking og rådgivning innen områdene miljø, mat/fôr, landbruk og produkter/kjemikalier.  Det internasjonale konsernet Eurofins Scientific er et av verdens største laboratorieselskaper. Med et globalt nettverk på 310 laboratorier i 39 land og over 30 000 medarbeidere leverer vi et bredt spekter av analysetjenester. Eurofins bygger virksomheten på fire grunnverdier; kundefokus, kvalitet, kompetanse og integritet.

Hva er sporfilm?

Sporfilm er en liten brikke laget av et materiale som har evne til å registrere alfastråling. Alfastråler fra radon og datterprodukter har stor energi og etterlater mikroskopisk skade (spor) når de treffer slike materialer. Vårt laboratorium benytter plast av type CR-39 for registrering av spor. Ved hjelp av kjemisk behandling kan disse sporene forstørres og telles under mikroskop. Antall spor er proporsjonalt med radonmengden i luften. Våre sporfilmer analyseres i sporfilmlab akkreditert etter ISO/ IEC 17025 (akkr.nr.10243). Laboratoriet deltar regelmessig i internasjonale sammenligningstester.

Hvorfor langtidsmåling?

Radonnivå innendørs varierer mye over tid (timer og dager). Variasjonene kan skyldes endringer i klimatiske parametre som temperatur, lufttrykk, vindstyrke og retning etc. Det er viktig å måle gjennomsnittlig radonnivå over lang tid fordi det er denne gjennomsnittsverdien som kan relateres til helserisiko (lungekreft). Det er vanlig å bruke sporfilm til langtidsmåling over minimum 2 måneder. Radonmåling bør helst utføres i vinterhalvåret, fra oktober til april, evt. over et halvt år fra midten av sommeren til midten av vinteren (eller omvendt).

Når kan jeg måle over kortere tid?

Innreder du kjeller, eller rett og slett har ikke tid til å vente i 2 måneder? Takket være den gode følsomheten til våre sporfilmer kan du nå måle over bare 30 dager. Slike målinger kan i de fleste tilfeller gi en god indikasjon på eventuelle radonproblemer. Har du enda dårligere tid kan du leie våre elektroniske apparater, Corentium eller Radon Scout, for kontinuerlig måling av radongass. Hvis nivået er høyt, kan du starte med forebyggende tiltak mot radongass med en gang.

Lukket eller åpen sporfilm?

Når sporfilm lukkes i en boks, også kalt filterkammer (svart boks), er det kun radongassen som slippes inn i boksen og ikke datterproduktene. Denne filtreringseffekten er ikke til stede hvis sporfilm ligger åpent i rommet. I det siste tilfelle vil det være større usikkerhet i målingen, siden radondøtre kan være ujevnt fordelt i inneluften. Våre lukkede sporfilmer har uovertruffen filtreringsevne og følsomhet. Anbefales!

Hva bør jeg passe på under målingen?

Unngå å plassere sporfilmen på gulv eller i nærheten av steder hvor det trekker (ventil, vindu, ytterdør o.l.). Det er viktig at huset eller arbeidsplassen brukes som vanlig i måleperioden. Både boliger og arbeidsplasser skal ventileres normalt under måleperioden. Hvis du reiser bort i noen dager, la noen lufteventiler stå åpne.

end faq