Kalibrere radonmåler

Har du en digital radonmåler som trenger en sjekk?

Alle digitale radonmålere som har vært i bruk en stund må kalibreres for å sjekke at måleresultater de viser er korrekte. Radonlab foretar kalibrering av alle typer elektroniske måleinstrumenter for kontinuerlig måling av radonkonsentrasjon ved å samenligne måleresultater med et referanseinstrument.

Kalibrering foretas i Radonlabs radonkammer med radonkilde. Referanseinstrumentet har internasjonal sporbarhet til primærstandard.

Hvor ofte bør et måleinstrument kalibreres? Dette avhenger av mange faktorer, blant annet av hvor mye radonmåleren brukes. Mange nasjonale strålevernsmyndigheter anbefaler årlig kalibrering av digitale radonmålere.

bestilling

Måleinstrumenter

Alle radonmålere trenger kalibrering.