radoninspeksjon

Inspeksjon radontiltak

Eurofins Radonlab tilbyr undersøkelser og prosjektering av tiltak mot radongass i nybygg og i eksisterende bygg. Det viktigste trinn ved forebygging eller utbedring av bygg med hensyn på radon er riktig valg og prosjektering av tiltak. Vi foretar inspeksjoner som inkluderer korttids radonmålinger og andre typer undersøkelser, utarbeider tiltaksplan for problembygg og utfører tiltak mot radon i eksisterende bygninger.

mer infobestilling workplace

Arbeidsplasser - radonmålinger og utbedringer

Siden oppholdstid på arbeidsplasser er begrenset til bestemte deler av døgnet og det er ofte tidsstyrte balanserte ventillasjonsanlegg i slike bygninger må spesielle hensyn tas når det gjelder radonkartlegging og utbedring av bygg med radonproblem. Eurofins Radonlab har derfor etablert nøyakige prosedyrer for måling av radon for alle typer arbeidsplasser som tar hensyn til varierende ventilasjonsforhold.

mer infobestilling

 
Kart-radonrisiko

Kommuner - radonkartlegging og radonsikring

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Gjennom regelverk er det satt krav til kartlegging av radon og radonsikring av bygningskonstruksjoner. Kommunene er dermed pålagt å kjenne de lokale risikoområder for radongass. Eurofins Radonlabs program tilbyr kommunene komplett kartlegging og kontroll av radon.

mer infobestilling

 
radonmembraner-plassering

Prosjektering av forebyggende radontiltak i nybygg

Eurofins Radonlab prosjekterer radontiltak i nybygg. Et viktig trinn ved radonforebyggng i nybygg er riktig valg og prosjektering av tiltak. Vi foretar byggegrunnsundersøkelser som viser hvilken grad av sikring er nødvendig i enhver situasjon. Vi utarbeider tiltaksplan tilpasset radonrisiko på tomten og konstruksjon.

mer infobestilling