Det er ikke pålagt å måle radon i borettslag og sameier for annet enn de leilighetene som leies ut. Som ansvarlig for vedlikeholdet bør allikevel styrene sørge for at det gjøres systematiske målinger. Borettslag sameie- Radon er en naturlig radioaktiv gass som avgis fra bergarter og fra jord. Noen bergarter avgir mye radon, mens andre avgir lite. Problemet med radon er at den kan forårsake lungekreft hvis man eksponeres for radon over lengre perioder. Noen mener at leukemi og MS også kan ha blant annet radon som årsak, med dette er ikke godt nok dokumentert, sier dr. scient Aleksandar Birovljev, daglig leder i Eurofins Radonlab. I følge Kreftforeningen regnes radon for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking. Helsemessig er det derfor svært viktig å ha radontrygge boliger.

Dagbladet pluss / dinside.no 28.10.2017

I en tidligere barnehage på Gaustad i Oslo ligger en del av verdens ledende laboratorium, som tester, sender ut, analyserer og forsker på radonprøver.

Atmos 12DPX

En våt og kald oktobermorgen ankommer vi Forskningsparken på Gaustad i Oslo, hvor vi skal besøke Eurofins Radonlab...

radonNye beregninger fra Strålevernet og Kreftregisteret viser at radon medvirker til at anslagsvis 370 nye lungekrefttilfeller hvert år.  Tiltak i boliger og arbeidsplasser med radonproblem kunne gitt omkring 100 færre krefttilfeller, viser nye beregninger.

EUROFINS newEurofins Scientific, verdens ledende laboratorium innen kjemiske og mikrobiologiske miljøanalyser, annonserer med dette kjøpet av Radonlab i Norge. Radonlab er en av Skandinavias ledende aktører innen måling av radongass i luft, vann og materialer. 

radonkurs web

Radonlab har i egen regi og i samarbeid med andre tilbudt ulike radonkurs siden 2004. 

Meld deg på ett av radonkursene...

For oversikt over datoer for radonkurs i Oslo klikk her...

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…