av BERNT ROALD NILSEN, MediaPlanet

Spørsmål: Hvordan redusere radonfaren?

Svar: Ved god ventilasjon, tetting mot grunnen og utsuging av radon. Ventilasjonstiltak mot radon

Forskning viser hvor viktig det er med et trygt og godt inneklima, og vi vet at bosted har stor betydning. Generelt har god ventilasjon betydning for kvaliteten på inneklimaet, men noen steder i landet er ikke god ventilasjon tilstrekkelig. Landet vårt består av mye fjell, og enkelte bergarter gjør boligen mer utsatt for radon. Ingvild Engen Finne i Statens Strålevern kan fortelle at tiltak nytter.

Tre hovedtiltak mot radon – Radon er en radioaktiv gass i jordlufta. Den kommer fra uran, og byggene våre suger inn radongassen nedenfra. Vi vet at det er en sammenheng mellom radon og lungekreft, og faren øker dramatisk hvis du røyker, sier hun.

– For det første bør du sørge for god ventilasjon, for det tynner ut radonet. Så bør du tette mot grunnen. Det finnes tettemidler anbefalt av eksperter. God lufting i kjelleren er også lurt. Det tredje hovedtiltaket er ofte det mest effektive, nemlig å suge ut radonet fra grunnen gjennom en kanal i kjellergulvet som går videre ut gjennom et hull i veggen, sier Finne.

Spesielle bergarter Det er spesielle bergarter som er mest utsatt, først og fremst ulike løsmasser, alunskifer og granitter. Det anbefales å måle radon hvert femte år, og de som bor i kjeller og de to nederste etasjene er mest utsatt.

Forskning viser at det nytter med tiltak, og det er nettopp kommet en forskrift som sier at alle utleieboliger skal være under en viss grense når det gjelder målt radon. Forskriften gjelder ikke leiligheter i borettslag, med mindre du leier ut til andre.

Anbefalingene fra Strålevernet for disse boligene er akkurat de samme som for andre boliger.

fra Boretslaget, Mediaplanet