Er radonkonsentrasjonen i luften for høy, bør borettslag og boligsameier iverksette tiltak, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL.Henning-Lauridsen blid 200

Andelseieren er ansvarlig for det indre vedlikeholdet av sin bolig og borettslaget har ansvaret for vedlikeholdet av alt fellesareal. I tillegg er borettslaget også ansvarlig for vedlikehold av deler av bygningsmassen.

– Ansvaret for tiltak mot radon ligger under borettslagets vedlikeholdsplikt, sier advokat Lauridsen på NBBLs hjemmeside. Det samme vil være tilfelle i et boligsameie, fordi fordelingen av vedlikeholdsplikten er identisk i et borettslag og i et boligsameie.

 

Når iverksette tiltak?
Blokker Ellingsrud

Advokat Lauridsen presiserer at styret er ansvarlig for et forsvarlig vedlikehold av eiendommen, og anbefaler å følge Statens Stråleverns råd. De anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer, eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen.

Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg. Statens Strålevern sier tiltak må iverksettes når radonkonsentrasjonen i oppholdsrom overstiger100 Bq/m3.

Hvor ofte bør det måles?

Statens strålevern anbefaler regelmessige radonmålinger, og alltid etter ombygginger. Radonkonsentrasjonen kan endres over tid pga. setningsskader, ombygging, endring i ventilasjonsforhold, og endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet.

Lauridsen mener at Statens Stråleverns anbefalinger er tungtveiende argumenter for at styret bør iverksette tiltak dersom målinger viser at grensen overskrides. Et forsvarlig vedlikehold av eiendommen innebærer at styret sørger for at det blir gjort noe med skadelige radonkonsentrasjoner i luften.

Hvordan måle radon?

 

Hvordan iverksette tiltak mot radon i inneluft?
I følge Statens Strålevern er grunnen under bygningen den vanligste kilden til radon i inneluft. Radon i husholdningsvannet, og i noen tilfeller fra bygningsmaterialer, kan også være kilde til radon i inneluft.
Radontiltak bør i størst mulig grad rettes mot kilden til radonproblemet. Her kan styret lese mer om Statens Stråleverns reduserende og forebyggende radontiltak.

Hvem skal betale for radonutbedringen?
Selv om det kun er noen boliger med radonproblemer må alle andelseiere eller sameiere være med på å dekke kostnadene for å fjerne radonproblemet, sier advokat Lauridsen. Dette er en vedlikeholdskostnad som skal fordeles på samtlige på samme måte som felleskostnader i borettslaget eller sameiet.

 

 Kilde: www.byggfakta.no 05. Apr 2013