radonscout

 

 

 

bestilling

 

 

Praktisk instrument som egner seg godt for både kort og langtids radonmåling. Apparatet er basert på diffusjon av radon, og har også innebygget sensor for relativ fuktighet og temperatur. Minimal påvirkning av luftfuktighet på radonmåling. Batteriene varer i flere måneder før skift. Data kan overføres til PC. Windows programvare.

Radon Scout ble utviklet for å møte de spesielle kravene til logging av radonkonsentrasjon over både kort og lang tid. Det ble lagt vekt på enkel betjening samt beskyttelse mot uautorisert flytting (manipulering) av instrumentet.

To standard batterier (D-størrelse) sikrer drift over flere måneder.

Størrelsen på dataminne er designet for å få en lang tidsfordeling. Innsamlede data kan overføres til en PC, selv om en måling pågår. Instrumentet kan kobles direkte til et modem (analog, ISDN, GSM) for ekstern dataoverføring. Radon Vision programvaren (følger med) håndterer telefonforbindelse så enkelt som en direkte kabelforbindelse.

Radon Scouts sensorfølsomhet vil måle radonkonsentrasjonen nøyaktig selv ved lave radonnivåer. Instrumentet fungerer i diffusjon modus slik at en mulig påvirkning av thoron kan utelukkes. Målekammeret er utstyrt med en halvleder detektor og høyspenning for effektiv innsamling av radondøtre. Apparatet viser svært lav følsomhet mot luftfuktighet.

Sensorer for temperatur og luftfuktighet er svært nyttige add-ons. Den integrerte tilt detektoren vil gi et signal om instrumentet ble flyttet fra sin opprinnelige posisjon under målingen.

Radon Vision programvare for Windows gjør dataavlesing og analyse enkelt.

Technical Data:
Sensitivity
Radon
1,0

cts / ( min * kBq / m³ )
Measurement range
Radon (Rn-222)
0 to 1

MBq / m³
Integration interval
1; 3; customer specified

hours
Hardware
Battery operation
up to 3 months

(Type 2*AA, Alkaline, 3.135 mAh) or any battery type (NiMH,NiCd)
Non volatile memory
670

records (intervals)
Handling
1 Switch

Measure, ON, Stand-by
Dimensions (W/D/H)
10 x 78 x 43

[mm]; Housing aluminium
Mass
350g

Software
Data interface
RS232; USB 2.0 Adpater (9.600 Baud)
Control software Data download with diagram, Zoom/Pan, Protocol print, ROI settings

 

bestilling