Radon ger oss höga stråldoser och långvarig exponering kan leda till lungcancer. Radonlabs mål är att bidra till effektiv mätning och en minskning av radonexponering i bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader. Radonlab AS ägs av Eurofins Scientific, världsledande inom livsmedel, miljö och läkemedel testning.

Radonmätning i luft, vatten och byggmark

radon-hane instrument

Radonlab erbjuder radonmätningar över både korta och längre perioder i bostäder, arbetsplatser, borättslag och kommunala byggnader. Radonmätningar görs av Radonlab eller av kunden själv. Prover från dricksvatten skickas till oss för analys. Radonlab genomför även mätningar på byggplatser och utreder åtgärdslösningar. Läs mer ...

Rådgivning - radonåtgärder och radonmätningar

radonradgivning Radonlab utför inspektioner för att identifiera de mest effektiva åtgärderna mot radon för var byggnad. Vi skräddarsyr tekniska lösningar för varje byggnad. Vi ger råd om mätprogram i borättslag, offentliga byggnader och arbetsplatser. Kunden får en rapport över mät- eller åtgärdsplan. Läs mer ...

Radonkurs och utbildning

radon kurser Radonlab har erbjudit ett flertal olika radon kurser sedan 2004. Radonlab organiserar två grundkurser och två avancerade radonkurser flera gånger per år. Radonlabs radonkurser ges i Oslo, men kan även erbjudas på andra platser efter överenskommelse. Läs mer ...

Översikt kursdatum 2013

Referenser

radonlab referenser Radonlab har utfört tiotusentals mätningar, undersökningar och saneringar i många stora och små projekt. Våra kunder är kommuner, hyresföreningar, privatpersoner, företagare etc. Bland våra största kunder hittar man Oslo kommun (Undervisningsbygg KF, Omsorgsbygg KF), Statsbygg, Forsvarsbygg, Skanska, AF-Gruppen, Bærum kommun, Veidekke, OBOS, Selvaag, Norconsult etc. Vänligen kontakta oss för att erhålla en förkortad referenslista.