av BERNT ROALD NILSEN, Media Planet

Fråga: Hur kan man minska faran med radon?

Svar: Genom god ventilation, tätning mot marken, och utsug av radon.Ventilasjonstiltak mot radon

Forskning visar på vikten av en säker och god inomhusluftskvalitet, och vi vet att var man bor har stor betydelse. Generellt har bra ventilation inverkan på kvaliteten på klimatet inomhus, men på några platser i landet räcker det inte med en god ventilation. Vårt land består av mycket berg, och vissa bergarter gör huset mer utsatt för radon. Ingvild Engen Finne på Statens Strålevern talar om för oss att det lönar sig med åtgärder när det gäller radon.

Tre viktiga åtgärder mot radon - Radon är en radioaktiv gas som finns i markluft. Det kommer från uran, och våra hus suger in radonet ur marken underifrån. Vi vet att det finns en korrelation mellan radon och lungcancer, och risken ökar om du röker, säger hon.

– Först bör du se till att ha en bra ventilation, därför att radonet därigenom tunnas ut. Du bör ha tätning mot husgrunden. Det finns tätningsmedel som rekommenderas av experter. God ventilation i källaren är också en bra idé. Den tredje viktigaste åtgärden ses ofta som den mest effektiva, nämligen att suga ut radonet ur grunden genom en kanal i källargolvet och sedan vidare ut genom ett hål i väggen, säger Finne.

Speciella bergarter - Det är speciellt vissa bergarter som är mest problematiska, främst olika lösmassor, alunskiffer och granit. Det är rekommendabelt att mäta radon vart femte år, och de som bor i källare och i de två nedre våningarna är mest i farozonen.

Forskning visar att åtgärder är till nytta, och det har nyligen kommit en förordning som säger att alla hyresbostäder skall hamna under en viss gräns vad gäller uppmätta radonvärden. Dessa föreskrifter gäller inte för lägenheter i bostadsrättsföreningar annat än om du hyr ut till andra.

Rekommendationerna från Strålevernet för dessa bostäder är exakt samma som för andra hem.

från Boretslaget, Mediaplanet