radonmätning av radonlab

Radonmätningar

Radonlab har egna laboratorier för att analysera spårfilm och andra typer av radonmätningar. Låst CR-39 spårfilm eller en rad av digitala instrument kan beställas för att mäta radonhalter i luft. Vi utför mätningar av radonutsläpp från prover och mäter koncentrationen av radon i vatten. Fältmätningar genomförs på tomter, i bostäder och på arbetsplatser.

mer information

 
konstruktionsritningar

Rådgivning

Radonlab erbjuder kompletta konsulttjänster för en systematisk kartläggning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Vi erbjuder projektering av radonåtgärder i nya och befintliga byggnader. Radonlab är certifierat för att genomföra åtgärder mot radon. Inspektioner med förundersökningar är viktiga steg för en korrekt planering av åtgärder. Våra konsulter utför inspektioner som inkluderar korttidsmätningar av radon och utarbetar handlingsplaner för byggnader med radonproblem. Skicka en förfrågan...

mer information

 
utbildningar

Radonkurser och utbildning

Radonlab har erbjudit olika radon kurser sedan 2004 och för närvarande finns två grundläggande kurser och två fortsättningskurser om radon som ges flera gånger per år. Våra kompetensgivande kurser riktar sig till de flesta aktörer såsom företagare, taxeringsförrättare, specialiserade firmor, kommunalt anställda etc. Kontrollera kursdatum här.

mer information