Radonlab har erbjudit olika radonkurser sedan 2004. Våra föredragshållare har över 25 års erfarenhet av radonforskning och utveckling samt även med praktiska aspekter av mätning och åtgärder mot radon. Eurofins Radonlab organiserar en grundkurs och två avancerade radonkurser. Dessa är beskrivna nedan. Klicka på länkarna för att komma till en mer detaljerad beskrivning av varje kurs. Eurofins Radonlabs radonkurser ges i Oslo och eventuellt på andra platser efter överenskommelse och antal deltagare. För en lista över kursdatum i 2013 klicka på länken nedan.

Översikt kursdatum ...

Radonlab arrangerar följande radonkurser:

radon kurshemsidan

Kurs 1. Radon grundkurs, 1 dag

Kursen ger en allmän och bred introduktion till radonproblematiken. Kursdeltagare som har tagit den här kursen förväntas kunna ge enkla råd till allmänheten om vad radon är, hälsorisker, vilka mätningar som bör göras, och hur hjälp mot höga radonhalter kan erhållas. Bilden till vänster är tagen vid en grundkurs i radon. Läs mer ...


utbildningar

Kurs 2. Radon grundkurs, 2 dagar

Kursen ger en grundlig introduktion till radonproblem. Deltagarna förväntas vara informerade och kunna kommunicera och ge råd om alla viktiga aspekter i radonfrågor. Kursen ger kunskapsunderlag för avancerade kurser och är obligatorisk för kurserna 3 och 4. Läs mer ...


radonmaalinger

Kurs 3. Radonmätningar avancerad kurs, 1 dag

Kursen ger en djupare förståelse för radongasens fysikaliska egenskaper, samt en teoretisk och praktisk introduktion till de viktigaste mätmetoderna för att bestämma radonhalter. Kursdeltagarna kommer att kunna bedöma vilka mätmetoder som bör användas i varje enskild situation. Deltagare som fullföljer kursen skall kunna planera, genomföra, analysera, och redovisa resultatet av radonmätningar i olika typer av byggnader. De kommer också att lära sig att bedöma radonrisk i byggnader, på en tomt, eller i dricksvatten. Läs mer ...


radon Mem skjoet

Kurs 4. Planering och genomförande av åtgärder mot radon, 2 dagar

Kursen riktar sig främst till företag som behöver kunskap om radonåtgärder och utbildning i praktisk genomförande av bygg- och ventilationstekniska insatser mot radon. Deltagarna skall kunna förstå konsekvenserna av olika åtgärder och kunna felsöka om en åtgärd inte fungerar som avsett. Deltagarna skall efter avslutad kurs vara redo att genomföra och kontrollera olika typer av åtgärder mot radon. Läs mer ...